logotyp
Login

Autorky metodiky, lektorky kurzů

Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. 

Speciální a sociální pedagog. Od roku 2000 působí v sociálních službách – dříve jako poradce rané péče, facilitátor inkluzivního vzdělávání, komunikační terapeut a v současné době jako konzultant v oblasti augmentativní a alternativní komunikace u dětí a lidí, kteří díky svému zdravotnímu postižení mají potíže s dorozumíváním. Pracuje rovněž jako terapeut u dětí s PAS. V oblasti školství pracovala ve Speciálně pedagogickém centru pro žáky s PAS, nyní je zaměstnána jako školní speciální pedagog na ZŠ.

S oblibou pracuje v týmu a společně s druhými – rodiči, kolegy, pracovníky v sociálních službách hledá cesty, jak dětem i lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou mluvit, pomoci otevřít se a sdělit druhým své potřeby, přání, radosti i smutky. Jejím oblíbeným citátem pro svou práci je výrok paní Temple Grandin: „To, že nemůžete mluvit, ještě neznamená, že nemáte co říct.“

Oblast působení: 
Konzultační činnost a metodické vedení v sociálních službách, které nabízí služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením v rámci Moravskoslezského kraje.
Lektorování kurzů s tématikou AAK a PAS pro pracovníky sociálních služeb a pracovníky ze školství.
Spolupráce s mateřskými školami v oblasti AAK - vedení seminářů pro rodiče, podpora spolupráce rodiny se školou apod. 

Kontakt: lenka.gwozdzova@seznam.cz, tel. 737 540 785


Mgr. Bohdana Herzánová

Speciální pedagog a vychovatel s resocializačním zaměřením. S AAK pracuje od roku 2003, v té době jako poradenský pracovník v Poradenském středisku pro rodinu a dítě „RaD“. V dnešní době spolupracuje formou metodického vedení a konzultací především s pracovníky a klienty sociálních služeb na podpoře dorozumívání. Jedná se o uživatele dětského i dospělého, popř.staršího věku ve službách pobytových, ale i terénních. Spolupracuje také s rodinami nebo i školskými zařízeními.

Kromě tématu AAK se zajímá také o téma autismu a transformace pobytových sociálních služeb.

„Sociální práce mi dává možnost být v kontaktu s lidmi, kteří mě vrací k vnímání života z jiného pohledu, v jiném tempu a v jiných barvách… přináší zpomalení a naladění se navzájem…Těší a motivuje mě provázet lidi na cestě hledání vyhovujících způsobů dorozumívání…pomáhat těmto lidem vyjádřit svou vůli, vymezit se vůči ostatním, společně pak vnímat radost z nových kontaktů a vztahů…. „

Oblast působení:
Jako metodik a lektor AAK působí v Moravskoslezském a Zlínském kraji.
Individuální konzultace pro klienty s potřebami AAK.
Konzultace AAK pro pracovníky škol, zařízení sociálních služeb.
Lektorování kurzů.

Kontakt: Bohdana.herzanova@seznam.cz, 776 173 490

Mgr. Lucie Laudová

 bude doplněno

Mgr. Libuše Neville

Výchovný poradce a pedagog prvního stupně ZŠ s více jak 18 letou praxí v ČR i zahraničí. Od roku 2008 se zabývá problematikou autismu a AAK především v oblasti vzdělávání. V zahraničí získala titul Qualified teacher statusQTS a pracovala jako speciální pedagog. Absolvovala mnoho kurzů zabývajících se alternativní a augmentativní komunikací a v roce 2012 se stala první kvalifikovanou implementorkou programu PECS v ČR. Přispěla do knihy Metody augmentativní a alternativní komunikace, která vyšla v nakladatelství Portál. V roce 2018 vystoupila na první národní konferenci AAK v Praze. V současné době působí jako expertní lektor pro NPI ČR a Specialista pedagog v oblasti vzdělávání žáků s PAS v projektu EU Na jedné lodi II.

Oblast působení: 
Individuální konzultace a nácviky pro klienty s potřebami AAK.
Konzultace AAK pro pracovníky škol, především v oblasti vzdělávání žáků s PAS.
Lektorování kurzů.

Kontakt: libuse.neville@masif.cz, tel. 770666998

Mgr. Květa Staňková

Moje profese je speciální pedagogika a sociální práce. Oblastí augmentativní a alternativní komunikace – AAK se zabývám přibližně od roku 1995. S týmem spolupracovníků jsem se podílela na vytvoření systémového vzdělávání AAK včetně pořádání workshopů s možností sdílení zkušeností s praktikováním AAK a se supervizí.

V současné době téma AAK školím již pouze příležitostně. Nadále však poskytuji metodickou podporu pracovníkům v sociálních službách při zavádění a praktikování metod augmentativní a alternativní komunikace.

Ve své práci vycházím ze zásady, že komunikovat a obohacovat svou slovní zásobu je možné jen v takovém sociálním prostředí, kde máme vytvořené vazby a kde je můžeme sami navazovat. I proto je tak potřebné, aby se stala samozřejmá inkluze těch, kdo mají potíže s řečí – děti i dospělí.

Mgr. Jana Šarounová

Přes 20 let svého profesního života se zaměřuje na alternativní a augmentativní komunikaci, a to v oblasti sociálních služeb i školství. Od roku 1997 působí jako speciální pedagog – logoped a poradenský pracovník se specializací na augmentativní a alternativní komunikaci. Je zkušenou lektorkou zaměřující se na problematiku AAK a narušenou komunikační schopnost pro sociální oblast i školství, dále vedla kurzy týkající se inkluze dětí se zdravotním postižením, přednášky pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením, střediska rané péče, speciální školy a další zařízení. V roce 2020 se zapojila do lektorování kurzů k problematice AAK v předškolním vzdělávání pro Národní pedagogický institut ČR. V letech 2008-2011 externě vyučovala na Pedagogické fakultě UK seminář Augmentativní a alternativní komunikace.

Absolvovala stáže v zahraničních zařízeních zaměřených na AAK a účastnila se mezinárodních konferencích v rámci celé Evropy. Podílela se na organizaci mezinárodních konferencí o AAK v Praze v roce 1999 a 2007 a národních konferencí o AAK v Praze a Táboře 2018 a 2019.

Přispěla do řady odborných sborníků a periodik, je autorkou nebo spoluautorkou několika publikací zaměřených na AAK, například knihy Metody augmentativní a alternativní komunikace, která vyšla v nakladatelství Portál, nebo Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát (Neverbální dítě v mateřské škole) z nakladatelství Pasparta.

Ve spolupráci se zahraničními firmami zpracovala české lokalizace softwaru a aplikací pro alternativní komunikaci (např. Symwriter, Grid 3, InPrint, GoTalk Now a další), spolupracovala také na vývoji českého softwaru a aplikací pro AAK.

Oblast působení: 
Individuální konzultace pro klienty s potřebami AAK.
Konzultace AAK pro pracovníky škol, zařízení sociálních služeb.
Lektorování kurzů.
Vše dle časových možností, obvykle v rámci úvazku v SPC pro děti s vadami řeči se zaměřením na AAK.

Kontakt: sarounova@alternativnikomunikace.cz


Zpět na hlavní výpis

OBJEDNAT SE DO SPC
<p>OBJEDNAT SE DO SPC</p>
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Objednávky - online
stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
Objednávky - online
stranka-e-shop-96 https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-e-shop-96
Přihlášky - online
 top-prihlasky-online-55

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home SPC pro děti s vadami řeči
Nákupní košík

Created by © 2009 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign